Finansai

Kintamos palūkanos subjektas

Kintamos palūkanos subjektas (VIE) yra juridinis asmuo, kuriame investuotojas turi kontrolinį akcijų paketą, nepaisant to, kad neturi daugumos savo akcijų. VIE turi šias charakteristikas:

  • Įmonės nuosavo kapitalo nepakanka jo veiklai paremti

  • Likę akcininkų savininkai nekontroliuoja VIE

  • Likusieji akcininkų savininkai yra apsaugoti nuo pelno ir nuostolių, paprastai susijusių su nuosavybe

Jei investuotojas yra pagrindinis tokio subjekto naudos gavėjas, investuotojas turi konsoliduoti savo finansines ataskaitas su VIE. Pagrindinis naudos gavėjas gali nukreipti svarbiausią VIE ekonominę veiklą.

Kintamos palūkanos subjektai naudojami kaip specialios paskirties įmonės tam tikroms investicijoms finansuoti, nekeliant patronuojančiai įmonei nuostolių rizikos.