Finansai

Pajamų išlyginimas

Pajamų išlyginimas - tai pajamų ir išlaidų perkėlimas tarp skirtingų ataskaitinių laikotarpių, siekiant parodyti klaidingą įspūdį, kad verslas turi pastovų uždarbį. Vadovybė paprastai užsiima pajamų lyginimu, siekdama padidinti uždarbį laikotarpiais, kurie kitu atveju gautų neįprastai mažą uždarbį. Veiksmai, kurių imamasi siekiant išlyginti pajamas, ne visada yra neteisėti; kai kuriais atvejais apskaitos standartuose numatyta laisvė leidžia vadovybei atidėti arba pagreitinti tam tikrus straipsnius. Pvz., Abejotinų sąskaitų atidėjimu galima manipuliuoti, norint pakeisti blogų skolų sąnaudas kiekvienu laikotarpiu. Kitais atvejais apskaitos standartai yra akivaizdžiai neteisėti, kad būtų galima lyginti pajamas.

Tokia praktika ypač būdinga valstybinėse įmonėse, kur investuotojai labiau linkę siūlyti įmonės, kuri laikui bėgant pateikia patikimą ir nuspėjamą pelno srautą, akcijų kainą.