Finansai

Vieninimas

Vienetas yra kelių šalių turto sujungimas naftos ir dujų gamybos srityje, kad būtų suformuotas vienas veikiantis vienetas mainais už palūkanų gavimą tame vienete. Šie susitarimai sudaromi siekiant padidinti veiklos efektyvumą visoje gamybos srityje arba dėl to, kad vyriausybė reikalauja padalyti. Dalyvavimas vienete paprastai yra proporcingas naftos ir dujų atsargoms, kurias į indėlį įneša kiekvienas subjektas.

Kadangi įsigaliojus vienijimui, ūkio subjektų vystymosi etapai gali skirtis, jie gali mokėti arba gauti grynųjų pinigų, kad sulygintų šulinių ir kito turto įnašą su nuosavybės dalimis rezervuose. Kai taip atsitinka, grynųjų pinigų gavėjai įvykį traktuoja kaip išlaidų susigrąžinimą, o grynųjų pinigų mokėtojai tai įregistruoja kaip investiciją į šulinius ir kitą turtą. Taigi ūkio subjekto turto dalies kaina yra viso įnešto turto kaina, pridėjus arba atėmus sumokėtus ar gautus grynuosius pinigus.