Finansai

Nusidėvėjimo kaina

Nusidėvėjimo savikaina yra bendra ilgalaikio turto pirkimo ir įrengimo kaina, atėmus numatomą jo vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimo savikaina naudojama kaip periodinio turto nusidėvėjimo pagrindas. Pavyzdžiui, verslas perka mašiną už 10 000 USD ir mano, kad pasibaigus jos naudojimo laikotarpiui, mašinos vertė bus 2 000 USD. Todėl amortizuojama mašinos kaina yra 8 000 USD, kuri apskaičiuojama taip:

10 000 USD Pirkimo kaina - 2 000 USD Gelbėjimo vertė = 8 000 USD Nusidėvėjimo kaina

Tada įmonė naudoja nusidėvėjimo metodą, pavyzdžiui, tiesinį metodą, kad palaipsniui apmokestintų 8 000 USD nusidėvėjimo sąnaudas per mašinos naudingo tarnavimo laiką.

Ši sąvoka netaikoma nematerialiajam turtui, nes šios rūšies turtas yra amortizuojamas, o ne amortizuojamas.