Finansai

Kaip nurašyti ilgalaikį turtą

Ilgalaikis turtas nurašomas, kai nustatoma, kad šis turtas nebėra naudojamas, arba jei turtas yra parduotas ar kitaip parduotas. Nurašymas apima visų ilgalaikio turto pėdsakų pašalinimą iš balanso, kad būtų sumažinta susijusi ilgalaikio turto sąskaita ir sukaupta nusidėvėjimo sąskaita.

Yra du scenarijai, pagal kuriuos ilgalaikis turtas gali būti nurašomas. Pirmoji situacija susidaro, kai jūs pašalinate ilgalaikį turtą negaudami jokio atlygio. Tai yra dažna situacija, kai ilgalaikis turtas yra atsisakomas, nes jis yra pasenęs arba nebetinkamas, ir jam nėra perpardavimo rinkos. Tokiu atveju panaikinkite sukauptą nusidėvėjimą ir pakeiskite pradinę turto kainą. Jei turtas yra visiškai nusidėvėjęs, tai yra įrašo apimtis.

Pavyzdžiui, „ABC Corporation“ perka mašiną už 100 000 USD ir pripažįsta 10 000 USD nusidėvėjimą per metus per ateinančius dešimt metų. Tuo metu mašina yra ne tik visiškai nusidėvėjusi, bet ir parengta laužo krūvai. ABC nemokamai atiduoda mašiną ir įrašo šį įrašą.