Finansai

Sąnaudų kaupimas

Sąnaudų kaupimas apima oficialios sąnaudų apskaitos sistemos naudojimą informacijos apie sąnaudas rinkimui. Rinkdama ir analizuodama informaciją apie išlaidas, vadovybė gali priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl verslo operacijų. Sąnaudų kaupimo sistemos skirstomos į dvi pagrindines kategorijas:

  • Darbo sąnaudų sistema. Kaupia medžiagų, darbo ir pridėtines išlaidas, susijusias su individualiais darbais.
  • Proceso sistema. Kaupia išlaidas pagal sąnaudų centrus ir paskiria vidutinius produktus.