Finansai

Nuostolių sumažėjimas

Nuostolis dėl vertės sumažėjimo yra pripažintas turto apskaitinės vertės sumažėjimas, kurį lemia jo tikrosios vertės sumažėjimas. Kai turto tikroji vertė sumažėja žemiau jo balansinės vertės, skirtumas nurašomas. Balansinė vertė yra turto įsigijimo savikaina, atėmus visus vėlesnius nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo mokesčius.

Mažų sąnaudų turto vertės sumažėjimo nuostoliai paprastai nepripažįstami, nes neverta apskaitos departamento laiko atlikti šių straipsnių vertės sumažėjimo analizę. Taigi vertės sumažėjimo nuostoliai paprastai apsiriboja brangiu turtu, ir šių nuostolių suma gali būti atitinkamai didelė.