Finansai

Bendrosios kainos metodas

Bendrosios kainos metodas apima pirkimo užregistravimą jo bendra kaina, kai jis pirmą kartą įrašomas į organizacijos mokėtinų sumų sistemą. Šio metodo naudojimo prielaida yra ta, kad mokėtinų sumų darbuotojai netaikys išankstinio mokėjimo nuolaidų. Kai nedaug tiekėjų siūlo šias nuolaidas, efektyviau naudoti bendrosios kainos metodą, nes mokėtiną dokumentą patvirtinti nereikia daugiau. Tačiau jei daugelis tiekėjų siūlo nuolaidas ir tos nuolaidos yra taikomos, tikslingiau naudoti grynąjį metodą, kai pirkimai iš pradžių registruojami su atitinkama išankstinio mokėjimo nuolaida.

Pavyzdžiui, įmonė gauna 500 USD tiekėjo sąskaitą, kurioje yra 20 USD nuolaida, jei mokėjimas atliekamas per 10 dienų nuo sąskaitos faktūros datos. Taikant bendrosios kainos metodą, įrašas yra 500 USD debetas į atitinkamą išlaidų ar turto sąskaitą ir 500 USD kreditas mokėtinoms sumoms. Jei buhalteris vėliau nusprendžia pasinaudoti išankstinio mokėjimo nuolaida, norint įrašyti 20 USD nuolaidą, reikia papildomo įrašo.