Finansai

Apskaitos sąmata

Apskaitos įvertinimas yra apytikslė verslo operacijos suma, kuriai nėra tikslių matavimo priemonių. Apskaičiavimai naudojami kaupimo principu apskaitoje, kad finansinė atskaitomybė būtų išsamesnė, paprastai numatant įvykius, kurie dar neįvyko, bet kurie laikomi tikėtinais. Šie įvertinimai gali būti vėliau patikslinti, kai atsiras daugiau informacijos. Apskaitinių įvertinimų pavyzdžiai:

  • Nuostolis dėl nuostolių dėl žalos aplinkai

  • Nuostolių atidėjimas dėl blogos skolos

  • Nuostolis dėl nuostolių dėl garantinių reikalavimų

Apskaitinio įvertinimo suma pagrįsta istoriniais įrodymais ir buhalterio sprendimu. Pagrindas, kuriuo remiantis atliekamas apskaitinis įvertinimas, turėtų būti visiškai dokumentuotas, jei jis būtų audituotas vėliau.