Finansai

Planuoti apribojimą

Dėl plano sumažinimo sumažėja arba pašalinamas papildomų išmokų darbuotojams kaupimas. Jei yra sumažintas išmokų planas, susijusi ankstesnių tarnybos išlaidų suma, jau įrašyta į sukauptas kitas bendrąsias pajamas, susijusias su ateinančiais tarnybos metais, turėtų būti pripažinta pelnu kaip nuostolis. Taip pat numatomas išmokų įsipareigojimas gali būti padidintas arba sumažintas sumažinus. Tai yra sumažinimo pelnas, kurio suma viršija nuostolius, įtrauktus į sukauptas kitas bendrąsias pajamas. Tai yra sumažinimo nuostolis, kurio suma viršija bet kokį grynąjį pelną, įtraukiamą į sukauptas kitas bendrąsias pajamas. Ribotas nuostolis turėtų būti pripažįstamas pajamose, kai sumą galima pagrįstai įvertinti ir tikėtina, kad bus sumažinta. Ribotas padidėjimas turėtų būti pripažįstamas pajamomis, kai planas oficialiai sustabdomas arba nutraukiami paveikti darbuotojai.