Finansai

Realizuotas pelnas

Realizuotas pelnas atsiranda, kai turto pardavimo kaina yra didesnė už jo balansinę vertę. Šis pelnas laikomas realizuotu tik tada, kai turtas pašalinamas iš ūkio subjekto apskaitos įrašų. Taigi pelnas realizuojamas tik tada, kai susijęs turtas yra parduotas, padovanotas ar atiduotas į metalo laužą. Pavyzdžiui, investuotojas moka 1000 USD už keletą akcijų. Po dvejų metų jis parduoda akcijas už 1200 USD. Jo realizuotas pelnas yra 200 USD skirtumas tarp akcijų pirkimo kainos ir pardavimo kainos. Kol investuotojas neparduos akcijų, bet koks pelnas priskiriamas nerealizuotam pelnui. Nerealizuotas pelnas paprastai neapmokestinamas.

Realizuotas pelnas nurodomas kaip apmokestinamosios pajamos. Ūkio subjektas gali nuspręsti atidėti turto pardavimą, jei žino, kad bus didelė susijusi mokesčių našta. Arba jis gali parduoti kitą turtą, už kurį bus realizuoti nuostoliai, kad nuostoliai kompensuotų realizuotą pelną, dėl to sumažėtų mokestis arba apskritai nebūtų jokio mokesčio.