Finansai

Užtikrinimo paslaugos

Užtikrinimo paslaugas teikia nepriklausoma trečioji šalis, norėdama patikrinti, ar finansinės operacijos ar dokumentai yra teisingi. Užtikrinimo paslaugos yra pagrindinė atestuotų valstybės buhalterių veikla, visų pirma atliekant jų audito veiklą. Investicinė bendruomenė labai vertina gautas audito nuomones, nes jomis užtikrinama, kad ūkio subjekto finansinės ataskaitos teisingai atspindi įmonės finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus.