Finansai

Pridėtinės išlaidos

Bendrųjų išlaidų paskirstymo apžvalga

Pridėtinės išlaidos yra netiesioginių išlaidų paskirstymas pagamintoms prekėms. Tai reikalaujama pagal įvairių apskaitos sistemų taisykles. Daugelyje įmonių paskirstytinų pridėtinių išlaidų suma yra žymiai didesnė nei tiesioginės prekių kainos, todėl pridėtinių išlaidų paskirstymo metodas gali turėti tam tikrą reikšmę.

Yra dviejų tipų pridėtinės išlaidos: administracinės ir gamybos pridėtinės. Administracinės pridėtinės išlaidos apima tas išlaidas, kurios nėra susijusios su prekių ar paslaugų kūrimu ar gamyba, pavyzdžiui, priekinio biuro administravimo ir pardavimo išlaidas; tai iš esmės visos pridėtinės išlaidos, kurios neįtraukiamos į gamybos pridėtines išlaidas. Gamybos pridėtinės išlaidos yra visos gamyklos patirtos išlaidos, išskyrus tiesiogines išlaidas.

Pridėkite pridėtinių išlaidų išlaidas visiems atsargų elementams, kurie yra klasifikuojami kaip nebaigti gaminti produktai arba gatavos prekės. Pridėtinės išlaidos nepriskiriamos žaliavų atsargoms, nes operacijos, dėl kurių susidaro pridėtinės išlaidos, turi įtakos tik nebaigtų produktų ir gatavų prekių atsargoms.

Į gamybos pridėtines išlaidas paprastai įeina šie elementai: