Finansai

Kaip parengti pinigų srautų ataskaitą

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama informacija apie grynųjų pinigų srautus į įmonę ir iš jos bei jų panaudojimą. Ataskaitą sudaro trys skyriai, kuriuose pateikiami pinigų srautai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį, susiję su:

  • Pagrindinės veiklos pinigų srautai

  • Investicinės veiklos pinigų srautai

  • Finansavimo veiklos pinigų srautai

Pinigų srautų ataskaita yra finansinių ataskaitų dalis, iš kurių kitos dvi pagrindinės ataskaitos yra pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas. Pinigų srautų ataskaitą atidžiai išnagrinėja finansinių ataskaitų vartotojai, nes išsami pinigų srautų ataskaita gali padėti suprasti verslo finansinę būklę.

Dažniausiai naudojamas pinigų srautų ataskaitos formatas vadinamas netiesioginiu metodu. Toliau pateikiamas bendras netiesioginio pinigų srautų ataskaitos išdėstymas kartu su informacijos šaltinio paaiškinimu ataskaitoje. Lentelėje pateikiami informacijos šaltiniai gali būti naudojami pinigų srautų ataskaitai parengti.

ABC kompanija

Pinigų srautų ataskaita (netiesioginis metodas)

už metus, pasibaigusius 20X1 / 12/31