Finansai

Sąnaudų hierarchija

Sąnaudų hierarchija yra klasifikavimo sistema, naudojama vykdant veiklą pagal sąnaudas, kuri nurodo veiklas pagal tai, kaip lengvai jas galima atsekti iki produkto. Siekiant didinti atsekamumo sunkumų tvarką, išlaidų hierarchija yra tokia:

  1. Veikla vieneto lygiu. Tai apima veiklą, atliekamą kiekvienam pagamintam vienetui. Jei vienetas negaminamas, tokio tipo veikla neturėtų vykti.

  2. Veikla paketiniu lygiu. Tai apima veiksmus, atliekamus visada, kai apdorojama vienetų partija. Nesvarbu, kiek vienetų yra partijoje, nes veikla susijusi su partijos buvimu, o ne su jos dydžiu. Mašinos nustatymo išlaidos laikomos partijos lygiu.

  3. Veikla produkto lygiu. Tai apima veiklą, nukreiptą į konkretų produktą ar produktų liniją, pavyzdžiui, inžinerinių pakeitimų užsakymo apdorojimo išlaidas.

  4. Veikla objekto lygiu. Tai apima veiklą, vykdomą visam objektui. Pavyzdžiui, laikoma, kad medžiagų valdymo personalo išlaidos kompensuojamos objekto lygiu.

Ne visada įmanoma priskirti išlaidas produktams, tačiau sąnaudų hierarchija bent jau suteikia pagrindą, kurio sąnaudos yra geriausiai atsekamos į produktą.