Finansai

Įvertintas kvito apmokėjimas

Įvertintas kvito apmokėjimas yra susitarimas, kai mokėjimai tiekėjams grindžiami gautais kiekiais, o ne tiekėjo sąskaita. Mokėjimas tiekėjui grindžiamas gautų vienetų skaičiumi ir vieneto kaina, nurodyta įgaliotame pirkimo užsakyme. Šis metodas yra žymiai efektyvesnis nei tradicinis mokėtinų sumų procesas, tačiau reikalauja aukšto tiekėjo ir pirkimo subjekto koordinavimo.

Įvertintas kvito apmokėjimas turi šiuos privalumus:

  • Tai pašalina didžiąją dalį pridėtinės vertės veiklos, susijusios su mokėtinų sumų funkcija.

  • Tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos ir gautos sumos skirtumai nėra, nes tiekėjo sąskaitos faktūros nėra.

  • Mokėjimai paprastai yra elektroniniai, todėl čekiai neišduodami.

  • Procesą galima iš esmės automatizuoti.

  • Atsižvelgiant į automatizavimo lygį, tiekėjai gali pasikliauti nuoseklesniais mokėjimais.