Finansai

Susijęs vakarėlis

Susijusi šalis yra susijusi su subjektu, jei jai taikoma kuri nors iš šių situacijų:

  • Bendradarbis. Šalis yra subjekto asocijuota įmonė.

  • Bendra kontrolė. Šalis tiesiogiai arba netiesiogiai yra bendrai kontroliuojama su ūkio subjektu arba turi reikšmingą arba bendrą įmonės kontrolę.

  • Šeimos narys. Partija yra artimas asmens, kuris yra pagrindinio vadovaujančio personalo narys arba kuris kontroliuoja įmonę, šeimos narys. Artimas šeimos narys yra asmens namų partneris ir vaikai, šeimos partnerio vaikai ir asmens ar asmens namų ūkio partnerio išlaikytiniai.

  • Individuali kontrolė. Šalį kontroliuoja arba jai reikšmingą įtaką daro pagrindinis vadovaujančio personalo narys arba subjektą kontroliuojantis asmuo.

  • Bendra įmonė. Šalis yra bendra įmonė, kurioje ūkio subjektas yra rizikos partneris.

  • Raktų valdymas. Šalis yra pagrindinio ūkio subjekto ar jo patronuojančio personalo narė.

  • Po įdarbinimo planas. Šalis yra įmonės darbuotojų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikotarpiui, planas.

Šie reikalavimai yra kilę iš tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.