Finansai

Kaip apskaityti piniginius dividendus

Kai valdyba paskelbia dividendus grynaisiais, nurašykite nepaskirstyto pelno sąskaitą ir įskaitykite mokėtinų dividendų sąskaitą, taip sumažindami nuosavybę ir padidindami įsipareigojimus. Taigi balanso nuosavo kapitalo skyriuje iškart sumažėja, kai tik valdyba paskelbia dividendus, nors dar nėra išmokėta grynųjų.

Kai vėliau akcininkams išmokami dividendai, nurašykite mokėtinų dividendų sąskaitą ir įskaitykite grynųjų pinigų sąskaitą, taip sumažindami grynųjų pinigų ir įskaitymo įsipareigojimus. Šių dviejų sandorių grynasis poveikis yra sumažinti pinigus ir nuosavą kapitalą, o tai reiškia, kad visas grynųjų pinigų dividendų poveikis yra balanse; Poveikio pelno (nuostolių) ataskaitai neturi, nors mokėjimas bus rodomas kaip grynųjų pinigų panaudojimas pinigų srautų ataskaitos finansinės veiklos skyriuje.

Pavyzdžiui, „Hostetler Corporation“ direktorių valdyba deklaruoja 1 USD dividendą kiekvienai iš apyvartoje esančių 10 000 bendrovės akcijų. Jūs įrašytumėte šį įrašą: