Finansai

Pradinio likučio nuosavas kapitalas

Pradinio likučio nuosavas kapitalas yra įskaitymo įrašas, naudojamas įvedant sąskaitų likučius į „Quickbooks“ apskaitos programinę įrangą. Ši sąskaita reikalinga, kai yra ankstesnių sąskaitų likučių, kurie iš pradžių nustatomi „Quickbooks“. Jis naudojamas užskaityti kitas sąskaitas, kad knygos visada būtų subalansuotos.

Baigę visų sąskaitų sąskaitų įvedimo procesą, palyginkite bendrą pradinio balanso nuosavybę su visų pradinių nuosavybės sąskaitų, išvardytų ankstesniuose sąskaitų likučiuose, suma. Jei likučiai sutampa, pradinis sąskaitų įrašas buvo tikslus. Jei ne, tada peržiūrėkite pradinį sąskaitos likučių įrašą, kad sužinotumėte, ar nebuvo duomenų įvedimo klaidos.

Įvedus visus pradinius sąskaitų likučius, pradinio balanso nuosavybės sąskaitos likutis perkeliamas į įprastas nuosavybės sąskaitas, tokias kaip paprastosios atsargos ir nepaskirstytasis pelnas. Nuo šio momento nebeturėtų būti galimybės naudotis pradinio balanso nuosavybės sąskaita, o tai reiškia, kad prieiga prie sąskaitos turėtų būti uždaryta.