Finansai

Savininkų kapitalo sąskaita

Savininkų kapitalo sąskaita yra nuosavybės sąskaita, įtraukta į įmonės balansą. Tai atspindi grynuosius investuotojų verslo interesus. Šioje paskyroje yra ši informacija:

  • Savininkų investicijos į verslą
  • Verslo uždirbtos grynosios pajamos
  • Sumažintas dėl visų savininkams išmokėtų burtų

Informacija savininkų kapitalo sąskaitoje bus visiškai nauja tik praėjusių finansinių metų pabaigoje. Einamaisiais metais laikinos sąskaitose bus įrašomos šios operacijos, kurios fiskalinių metų pabaigoje bus pervestos į savininkų kapitalo sąskaitą:

  • Visos pajamų sąskaitos
  • Visos sąskaitos
  • Visos pelno ir nuostolių ataskaitos
  • Savininkai atsiskaito

Taigi, norėdami gauti visiškai dabartinę savininkų kapitalo sumą, turite sujungti visas ankstesnes sąskaitas ir galutinį savininkų kapitalo sąskaitos likutį.