Finansai

Pinigų srautas atskaičius mokesčius

Pinigų srautas po mokesčių yra grynųjų pinigų srautų, susijusių su operacijomis, suma, likusi po to, kai buvo įtrauktas visas susijęs pajamų mokestis. Paprastai jis apskaičiuojamas pridedant visus grynųjų pinigų mokesčius prie grynųjų pajamų. Taigi, skaičiavimas yra:

Pinigai atskaičius mokesčius = grynosios pajamos + nusidėvėjimas + amortizacija + vertės sumažėjimo sąnaudos

Pavyzdžiui, verslas nurodo 10 000 USD grynųjų pajamų. Jame taip pat yra 15 000 USD nusidėvėjimo ir 5 000 USD amortizacijos, todėl grynųjų pinigų srautas atskaičius mokesčius siekia 30 000 USD. Skaičiuojama taip:

10 000 USD grynųjų pajamų + 15 000 USD nusidėvėjimas + 5 000 USD amortizacija

= 30 000 USD grynųjų pinigų srautas atskaičius mokesčius

Šis įvertinimas yra geras būdas nustatyti, ar verslas generuoja teigiamus pinigų srautus, įtraukus pajamų mokesčių poveikį. Tačiau joje nėra apskaitomos grynųjų išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti.