Finansai

Arti laikoma korporacija

Artimai laikoma korporacija yra įmonė, kurios akcijų daugiausia turi nedidelė investuotojų grupė. Paprastai laikoma, kad šeimos valdomos įmonės yra glaudžiai susijusios ir jas paprastai valdo šeimos nariai. Tokio subjekto akcijos paprastai nėra viešai parduodamos.

IRS apibrėžia glaudžiai valdomą korporaciją kaip tokią, kurioje penki ar mažiau investuotojų turi bent pusę visų neapmokėtų akcijų bet kuriuo momentu per paskutinį mokestinių metų pusmetį ir kuri nėra asmeninių paslaugų korporacija. Asmeninių paslaugų pavyzdžiai yra apskaita, konsultavimas ir teisės praktika.

Gali būti sunku gauti tokio tipo ūkio subjekto akcijų vertinimą, nes yra tiek mažai akcijų, iš kurių galima spręsti apie kainą.