Finansai

Darbo kaina

Darbo kaina yra darbuotojams mokami atlyginimai, taip pat susiję mokesčiai ir išmokos. Šis terminas taip pat gali būti susijęs su konkrečiu laiko periodu arba darbu (jei darbdavys naudojasi darbo sąnaudų skaičiavimo sistema išlaidoms stebėti). Darbo sąnaudas galima suskirstyti į darbo sąnaudas, susijusias su prekių gamyba (žinomas kaip tiesioginio darbo sąnaudos), ir darbo sąnaudas, susijusias su visa kita veikla (žinomas kaip netiesioginio darbo sąnaudos).

Skaičiuojant darbo sąnaudas gali tekti įtraukti daug išmokų. Pvz., Jei darbuotojui per ataskaitinį laikotarpį mokama 1 000 USD, čia pateikiamos bendros išlaidos: