Finansai

Sutarčių auditas

Sutarties auditas apima rašytinių susitarimų su tiekėjais patikrinimą. Sutarties audito tikslas - užtikrinti, kad klientui pristatytų prekių ir paslaugų kiekis ir kokybė būtų teisingi ir kad klientui būtų išrašyta atitinkama suma. Galimas sutarties audito rezultatas yra tas, kad tiekėjas privalo pristatyti papildomas prekes ir paslaugas arba kad jis turi grąžinti dalį savo sąskaitų. Sutarties audito grėsmė yra naudinga atgrasymo priemonė, neleidžianti tiekėjams permokėti ar per mažai pristatyti klientui.