Finansai

Administracinės pridėtinės išlaidos

Administracinės pridėtinės išlaidos yra tos išlaidos, kurios nėra susijusios su prekių ar paslaugų kūrimu ar gamyba. Tai iš esmės visos pridėtinės išlaidos, kurios neįtraukiamos į gamybos pridėtines išlaidas. Administracinių pridėtinių išlaidų pavyzdžiai yra:

  • Priekinių biurų ir pardavimų atlyginimai, atlyginimai ir komisiniai

  • Biuro reikmenys

  • Ne teisiniai ir audito mokesčiai

  • Administravimo ir pardavimo biurų nuoma

  • Administravimo ir pardavimo komunalinės paslaugos

  • Administravimo ir pardavimo telefonai

  • Administravimo ir pardavimo kelionės ir pramogos

Administracinės pridėtinės išlaidos laikomos laikotarpio sąnaudomis; tai yra, šios rūšies išlaidų nauda nepernešama į ateinančius laikotarpius.

Panašios sąlygos

Administracinės pridėtinės išlaidos taip pat žinomos kaip bendrosios ir administracinės pridėtinės išlaidos.