Finansai

Veido dydžio apibrėžimas

Nominali suma yra vertė, nurodyta ant finansinės priemonės. Terminas paprastai taikomas obligacijų sertifikate nurodytai sumai, kurią emitentas privalo sumokėti obligacijai suėjus. Paprastai ši veido suma yra 1 000 USD. Obligacija gali būti parduodama su nuolaida ar priemoka už jos nominalią sumą, atsižvelgiant į palūkanų normą, kurią investuotojas nori pasiekti. Taigi, mokant mažiau nei nominali suma, gaunama didesnė efektyvi palūkanų norma, o mokant didesnę nei nominalią sumą, sumažėja faktinė palūkanų norma.

Sumoka, sumokėta pagal gyvybės draudimo polisą (pvz., 100 000 USD mirus polise nurodytam asmeniui), taip pat vadinama veido suma, nes ji nurodyta pirmajame poliso dokumentų puslapyje (arba „veide“).

Nominalioji vertė taip pat gali reikšti sumą, nurodytą ant monetos ar banknoto.