Finansai

Nuomos išlaidos

Nuomos išlaidos yra sąskaita, kurioje nurodomos nuomojamo turto nuomos išlaidos ataskaitiniu laikotarpiu. Šios išlaidos yra viena iš didesnių išlaidų, apie kurias praneša dauguma organizacijų, po parduotų prekių savikainos ir kompensavimo išlaidų.

Pagal grynųjų pinigų apskaitos principą nuomos išlaidų suma, nurodoma per laikotarpį, yra per tą laikotarpį sumokėta grynųjų pinigų suma. Remiantis kaupimo principu, ataskaitoje nurodoma nuomos išlaidų suma atspindi nuomojamo turto naudojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į faktiškai sumokėtų grynųjų pinigų sumą.

Pagal kaupimo principą, jei nuoma mokama iš anksto (kas dažnai būna), ji iš pradžių įrašoma į turtą išankstinio apmokėjimo išlaidų sąskaitoje ir tada pripažįstama sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai įmonė užima vietos.

Nuomos išlaidos paprastai paskirstomos pardavimo ir administravimo bei gamybos dalims pelno (nuostolių) ataskaitoje. Arba visa suma gali būti įtraukta į pelno (nuostolio) ataskaitos pardavimo ir administravimo dalį.