Finansai

Sukauptas darbo užmokestis

Sukauptas darbo užmokestis reiškia įsipareigojimų sumą, likusį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už darbo užmokestį, kurį uždirbo valandiniai darbuotojai, bet jiems dar nebuvo sumokėti. Šis įsipareigojimas yra įtrauktas į verslo balanso einamųjų įsipareigojimų skyrių. Sukauptas darbo užmokestis registruojamas siekiant pripažinti visas darbo užmokesčio sąnaudas, kurias verslas patyrė per ataskaitinį laikotarpį, o ne tik iš tikrųjų sumokėtą sumą.

Pavyzdžiui, p. Smithui mokama 20 USD už valandą. Jam mokama per 25 mėnesio dieną, o 26–30 mėnesio dienomis jis papildomai dirbo 32 valandas. Ši nesumokėta suma yra 640 USD, kurią darbdavys turėtų įrašyti kaip sukauptą darbo užmokestį mėnesio pabaigoje. Šį kaupimą gali papildyti papildomas įrašas, skirtas kaupti visus susijusius darbo užmokesčio mokesčius.

Sukaupto darbo užmokesčio įrašas yra darbo užmokesčio išlaidų sąskaitos debetas ir kreditas į sukaupto darbo užmokesčio sąskaitą. Įrašas turėtų būti pakeistas kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje.