Finansai

Neigiamas nepaskirstytasis pelnas

Kai įmonė registruoja pelną, pelno suma, atėmus akcininkams išmokėtus dividendus, įrašoma į nepaskirstytą pelną, kuris yra nuosavybės sąskaita. Kai įmonė įrašo nuostolius, tai taip pat apskaitoma nepaskirstytame pelne. Jei nuostolio suma viršija pelno sumą, anksčiau įrašytą nepaskirstyto pelno sąskaitoje kaip pradinį nepaskirstytą pelną, tada teigiama, kad įmonė turi neigiamą nepaskirstytą pelną. Neigiamas nepaskirstytasis pelnas pelningai įmonei gali atsirasti, jei ji paskirsto dividendus, kurie bendrai viršija bendrą jos pelno sumą nuo įmonės įkūrimo.

Neigiamas nepaskirstytasis pelnas nepaskirstytojo pelno sąskaitoje rodomas kaip debeto likutis, o ne kredito balansas, kuris paprastai rodomas pelningai įmonei. Bendrovės balanse neigiamas nepaskirstytasis pelnas paprastai atskiroje eilutėje apibūdinamas kaip sukauptas deficitas.

Neigiamas nepaskirstytasis pelnas gali būti bankroto rodiklis, nes tai reiškia ilgalaikę nuostolių seriją. Retais atvejais tai taip pat gali reikšti, kad įmonė galėjo pasiskolinti lėšų ir paskui paskirstyti šias lėšas akcininkams kaip dividendus; tačiau šį veiksmą paprastai draudžia skolintojo paskolos sutartys.