Finansai

Auditoriaus nuomonė

Auditoriaus nuomonė yra oficialus auditoriaus pareiškimas dėl kliento finansinių ataskaitų. Yra trijų rūšių audito nuomonės, kurios yra nekvalifikuota nuomonė, kvalifikuota nuomonė ir neigiama nuomonė. Nekvalifikuotoje nuomonėje teigiama, kad finansinės ataskaitos teisingai atspindi kliento finansinius rezultatus ir finansinę būklę. Tinkamoje nuomonėje nurodomi visi audito apimties apribojimai ir gali būti aprašyta tam tikra informacija, kurios nebuvo galima patikrinti. Neigiama nuomonė rodo reikšmingas kliento finansinių ataskaitų problemas. Kitas galimas rezultatas yra atsisakymas, kai auditorius teigia, kad negalima pateikti nuomonės dėl finansinių ataskaitų dėl tokių veiksnių kaip finansinių įrašų nebuvimas ar nepakankamas kliento valdymo komandos bendradarbiavimas.