Finansai

Trumpalaikė atsakomybė

Trumpalaikis įsipareigojimas yra finansinis įsipareigojimas, kuris turi būti sumokėtas per vienerius metus. Šios rūšies įsipareigojimai klasifikuojami ūkio subjekto balanso einamųjų įsipareigojimų skyriuje. Trumpalaikių įsipareigojimų pavyzdžiai:

  • Prekybos skolos
  • Sukauptos sąnaudos
  • Mokėtini mokesčiai
  • Mokėtini dividendai
  • Klientų indėliai
  • Trumpalaikė skola
  • Dabartinė ilgalaikių skolų dalis
  • Kitos mokėtinos sumos