Finansai

Bendroji akcijų sąskaita

Paprastųjų akcijų sąskaita yra didžiosios knygos sąskaita, kurioje įrašoma visų korporacijos išleistų paprastųjų akcijų nominali vertė. Pardavus šias akcijas už sumą, viršijančią jų nominalią vertę, perteklinė suma atskirai įrašoma į papildomą apmokėto kapitalo sąskaitą. Kai akcijos neturi nominalios vertės, visa pardavimo kainos suma įrašoma į paprastųjų akcijų sąskaitą. Sąskaita priskiriama nuosavybės sąskaitoms.