Finansai

Vidutinis bendras turtas

Vidutinis bendras turtas apibrėžiamas kaip vidutinė turto suma, įrašyta į įmonės balansą einamųjų ir praėjusių metų pabaigoje. Šis skaičius dažniausiai naudojamas lyginant su bendru einamųjų metų pardavimų skaičiumi, norint nustatyti turto kiekį, reikalingą tam tikrai pardavimo apimčiai palaikyti. Tai yra naudingas palyginimas, nes žemas turto lygis, palyginti su pardavimais, reiškia, kad valdymo komanda labai efektyviai naudoja savo turtą vykdydama verslą.

Vidutinė viso turto formulė yra:

(Bendras turtas einamųjų metų pabaigoje + bendras turtas praėjusių metų pabaigoje) ÷ 2

Palyginimas su visais pardavimais yra mažiau naudingas labai sėkmingai dirbančiai įmonei, sukaupusiai didelę grynųjų pinigų sumą, nes grynųjų pinigų suma įtraukiama apskaičiuojant vidutinį bendrą turtą. Tokiu atveju apskaičiavimą galima pakeisti, kad būtų pašalinta daugiau nei nedidelė grynųjų pinigų suma.

Kitas variantas yra vidutinė bendra turto suma kiekvieno mėnesio pabaigoje. Tokiu būdu apskaičiuojant išvengiama neįprasto bendros turto sumenkimo ar padidėjimo, kuris gali atsirasti, jei būtų naudojami tik metų pabaigos turto duomenys.