Finansai

Išorės ataskaitos

Išorinė atskaitomybė yra finansinių ataskaitų išleidimas šalims, nepriklausančioms atskaitomybės subjektui. Gavėjai paprastai yra investuotojai, kreditoriai ir skolintojai, kuriems reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti finansinę atskaitomybės subjekto būklę. Oficialiausiu lygiu išorės ataskaitos apima visų audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, į kurį įtraukiama pelno (nuostolių) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita, išleidimą. Gavėjai gali leisti skelbti neaudituotas tarpinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Išsamiausiai išorės ataskaitas teikia viešai valdomos įmonės, kurios privalo išleisti metinę 10-K formą ir kas ketvirtį 10-Q formą Vertybinių popierių ir biržos komisijai. Šių formų ataskaitų teikimo reikalavimai yra labai išsamūs.