Finansai

Grynasis atlyginimas

Grynasis atlyginimas yra darbo užmokesčio už namus suma, likusi po to, kai iš asmens atlyginimo buvo pašalinti visi išskaitymai ir atskaitymai. Tada likutinė suma darbuotojui išmokama grynaisiais. Atskaitymai, kuriuos galima imti iš bendro darbo užmokesčio, norint gauti grynąjį atlyginimą, apima (bet tuo neapsiriboja):

  • Federalinis pajamų mokestis

  • Valstybiniai ir vietiniai pajamų mokesčiai

  • Socialinio draudimo mokestis

  • Medicare mokestis

  • Sveikatos draudimo atskaitymai

  • Lankstūs išlaidų sąskaitos atskaitymai

  • Pensijų atskaitymai

  • Įmonės paskolų ar avansų grąžinimas

  • Labdaros aukų atskaitymai

  • Papuošimai