Finansai

Vidaus kontrolės apribojimai

Kontrolės sistema nesuteikia absoliučios garantijos, kad organizacijos kontrolės tikslai bus pasiekti. Tačiau bet kurioje sistemoje yra keli būdingi apribojimai, kurie sumažina užtikrinimo lygį. Šie būdingi apribojimai yra šie:

  • Susitarimas. Du ar daugiau žmonių, kuriems kontrolės sistema skirta stebėti vienas kitą, galėtų susiburti, kad apeitų sistemą.

  • Žmogiška klaida. Kontrolės sistemoje dalyvaujantis asmuo gali tiesiog suklysti, galbūt pamiršdamas naudoti kontrolės žingsnį. Arba asmuo nesupranta, kaip turi būti naudojama valdymo sistema, arba nesupranta su sistema susijusių instrukcijų. Tai gali sukelti netinkamo asmens paskyrimas atlikti užduotį.

  • Valdymas nepaisomas. Kažkas iš valdymo grupės, turintis tam įgaliojimus, savo asmeniniam pranašumui galėtų nepaisyti bet kurio kontrolės sistemos aspekto.

  • Trūksta pareigų atskyrimo. Kontrolės sistema galėjo būti sukurta nepakankamai išskiriant pareigas, kad vienas asmuo galėtų trukdyti tinkamai veikti.

Todėl reikia pripažinti, kad jokia vidaus kontrolės sistema nėra tobula. Visada yra būdas, kuriuo jis gali žlugti arba būti apeinamas.