Finansai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie įsipareigojimai, kurių nereikia sumokėti per vienerius metus. Šie įsipareigojimai yra atskirai klasifikuojami ūkio subjekto balanse, išskyrus trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikių įsipareigojimų pavyzdžiai:

  • Ilgalaikė mokėtinos skolos dalis

  • Ilgalaikė mokėtinų obligacijų dalis

Bendra ilgalaikių įsipareigojimų suma reguliariai lyginama su verslo pinigų srautais, siekiant sužinoti, ar ji turi finansinių išteklių savo įsipareigojimams įvykdyti per ilgą laiką. Jei ne, kreditoriai rečiau imsis verslo su organizacija, o investuotojai nebus linkę į tai investuoti. Veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti atliekant šį vertinimą, yra organizacijos pinigų srautų stabilumas, nes stabilūs srautai gali palaikyti didesnę skolos apkrovą ir sumažinti įsipareigojimų neįvykdymo riziką.