Finansai

Patikrinkite registrą

Čekių registras yra dokumentas, kuriame nurodomos visų čekių mokėjimų mokėjimo datos, čekių numeriai, mokėjimo sumos ir gavėjų vardai. Ataskaita naudojama norint nustatyti tikslius mokėjimus, įeinančius į patikrą; tai laikoma būtina mokėtinų sumų proceso dalimi. Ataskaita taip pat gali būti naudojama kaip banko derinimo proceso dalis, siekiant nustatyti, kurie išrašyti čekiai dar nepatvirtino banko, ir taip yra derinami elementai.

Kiekvienai atsiskaitomajai sąskaitai yra atskiras čekių registras. Pavyzdžiui, vienas čekių registras sudaromas čekių mokėjimams, atliekamiems iš operacinės sąskaitos, o atskiras čekių registras naudojamas čekių mokėjimams, atliekamiems iš darbo užmokesčio sąskaitos.

Registras pateikia informaciją, surūšiuotą pagal čekio numerį. Taip pat gali būti įmanoma surūšiuoti ataskaitą pagal tiekėjo pavadinimą, kuris gali būti naudojamas mokėjimų tam tikriems tiekėjams apimčiai ir dažnumui nustatyti.

Čekių registras yra standartinis ataskaitos formatas ir yra prieinamas bet kuriame apskaitos programinės įrangos pakete. Kai kurie programinės įrangos paketai reikalauja, kad ši ataskaita būtų vykdoma kaip čekių spausdinimo proceso dalis.

Panašios sąlygos

Čekių registras dar vadinamas grynųjų pinigų išmokėjimo žurnalu.