Finansai

Nediskontuoti būsimi pinigų srautai

Nediskontuoti būsimi pinigų srautai yra pinigų srautai, kuriuos tikimasi sukurti ar patirti įgyvendinant projektą, kurie nebuvo sumažinti iki jų dabartinės vertės. Ši sąlyga gali atsirasti, kai palūkanų normos yra tokios artimos nuliui arba numatomi pinigų srautai apima tokį trumpą laikotarpį, kad taikant diskontavimą nebūtų pasiekta iš esmės kitokio rezultato.