Finansai

Pristatymo išlaidos

Pristatymo išlaidos yra didžiosios knygos sąskaita, kurioje saugomos visos įmonės patirtos frachto išlaidos. Išlaidos, kurios gali būti saugomos šioje sąskaitoje, apima degalų sąnaudas ir mokesčius, sumokėtus už trečiųjų šalių transporto paslaugas. Ši sąskaita gali būti įtraukta į parduotų prekių savikainos pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnį.