Finansai

Veiklos išlaidų veiksnys

Veiklos sąnaudų veiksnys yra veiksmas, sukeliantis sąnaudų atsiradimą. Išlaidų veiksnys lemia kintamas išlaidas. Gali būti daugiau nei vienas veiklos sąnaudų veiksnys, kuris inicijuoja kintamų išlaidų atsiradimą. Kai valdymo komanda turi išsamių žinių apie veiklos sąnaudų veiksnius, ji gali priimti geresnius sprendimus, kurie padidintų organizacijos pelningumą. Formuojant finansinės apskaitos informaciją veiklos sąnaudų veiksnių nereikia. Vietoj to, jie naudojami valdymo informacinėse sistemose.

Veiklos sąnaudų veiksnių pavyzdžiai yra tiesioginės darbo valandos, naudotas kvadratinis metras, klientų pakeitimų užsakymų skaičius ir reikalingų įrenginių sąrankų skaičius.