Finansai

Neišvengiama kaina

Neišvengiamos išlaidos yra išlaidos, kurioms per trumpą laiką prisiimamas tvirtas išlaidų įsipareigojimas. Dėl įsipareigojimo neįmanoma išvengti išlaidų, kol nesibaigia įsipareigojimų laikotarpis. Šios rūšies išlaidos neįtraukiamos į trumpalaikius veiklos sprendimus. Neišvengiamų išlaidų pavyzdys yra nuomos mokėjimai pagal ilgalaikę nuomos sutartį.