Finansai

Paprasta kapitalo struktūra

Korporacija, turinti paprastą kapitalo struktūrą, neturi apyvartoje esančių vertybinių popierių, kurie galėtų susilpninti jos pelno, tenkančio vienai akcijai, vertę. Tai reiškia, kad jo kapitalo struktūra apima tik paprastąsias ir nekonvertuojamas privilegijuotas akcijas. Kai yra tokio tipo finansavimo struktūra, nėra vertybinių popierių, kuriuos būtų galima konvertuoti į paprastąsias akcijas ir taip susilpninti esamų akcininkų nuosavybės interesus.

Mažesnės įmonės dažnai turi paprastą kapitalo struktūrą, o didesni subjektai dažniausiai turi sudėtingas kapitalo struktūras.