Finansai

Neapibrėžtas pelnas

Neapibrėžtasis pelnas yra galimas turto padidėjimas, kuris dar neįvyko. Neapibrėžtasis pelnas finansinėse ataskaitose nepripažįstamas tol, kol nebus įvykdytas sandoris. Pavyzdžiui, organizacija bylinėjasi su kita partija dėl 1 000 000 USD. 1 000 000 USD laikomas neapibrėžtuoju pelnu, tačiau apie jį nepranešama, kol nebus išspręsta byla dėl šios sumos. Tačiau pelno pobūdį galima apibūdinti atskleidžiant informaciją, kuri pateikiama kartu su finansinėmis ataskaitomis, jei aprašymas nėra klaidinantis, kai gali atsirasti pelnas.