Finansai

Finansiniai įrašai

Finansiniai įrašai yra dokumentai, pateikiantys verslo sandorių įrodymus arba apibendrinantys juos. Gerai sutvarkytas finansinių įrašų rinkinys yra būtina apskaitos skyriaus dalis. Išsamiausiu lygmeniu finansiniai įrašai gali apimti sąskaitas faktūras ir kvitus. Apibendrinant, finansiniai įrašai apima dukterines knygas, didžiąją knygą ir bandomąjį balansą. Apibendrintame lygyje jie apima pelno (nuostolių) ataskaitą, balansą ir pinigų srautų ataskaitą.