Finansai

Efektyvumo apskaičiavimo formulė

Efektyvumo lygtis yra darbo rezultatų, gautų iš operacijos, ir darbo sąnaudų palyginimas su ta pačia operacija. „Darbo“ kiekis gali reikšti laiką, pastangas, pajėgumą ar daugiau apčiuopiamų daiktų. Aukštas efektyvumo lygis reiškia minimalų sugaištą laiką, pastangas, pajėgumus, medžiagas ir pan. Tai gali reikšti aukštą verslo konkurencingumą ir pelningumą. Efektyvumo formulė yra:

(Darbo rezultatas ÷ Darbo įnašas) x 100% = efektyvumas

Pagal šį apibrėžimą darbo rezultatas laikomas naudingu darbo rezultatu - tai yra, visi laužai, sugadinimai ir atliekos neįtraukiami į skaitiklį. Efektyvumo formulė gali būti naudojama įvairiose srityse, pavyzdžiui, tiriant variklių efektyvumą ir skaičiuojant energijos sunaudojimą. Ši sąvoka buvo išsamiausiai įforminta sąnaudų apskaitoje. Pavyzdžiui:

  • Darbo efektyvumo dispersija. Tai faktinės dirbtos valandos, atėmus standartines dirbtas valandas, padaugintos iš standartinių darbo valandų per valandą.

  • Medžiagos derlingumo dispersija. Tai faktinis sunaudotų vienetų skaičius, atėmus numatomą sunaudoti standartinę sumą, padaugintas iš standartinių vieneto sąnaudų.

  • Kintamas pridėtinės vertės efektyvumo dispersija. Tai skirtumas tarp faktinio ir standartinio dirbtų valandų skaičiaus, padauginto iš standartinio pridėtinių tarifo. Šiam paskirstymui gali būti naudojamas kitas nei dirbtų valandų paskirstymo pagrindas.

Trumpai tariant, bendrą efektyvumo lygties sampratą galima pritaikyti daugeliui konkrečių sričių. Tose vietovėse jis gali būti apibrėžtas arba pavadintas kitaip.