Finansai

Kaip apskaičiuoti palūkanų išlaidas

Palūkanų sąnaudos yra paskolos gavėjui paskolintų lėšų kaina. Norėdami apskaičiuoti palūkanų išlaidas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Nustatykite paskolos pagrindinės sumos vertę vertinimo laikotarpiu.

  2. Nustatykite metinę palūkanų normą, kuri yra nurodyta paskolos dokumentuose.

  3. Nustatykite laikotarpį, per kurį skaičiuojamos palūkanų išlaidos.

  4. Norėdami susidaryti palūkanų išlaidas, naudokite palūkanų formulę. Formulė yra:

Pagrindinis x Palūkanų norma x Laiko laikotarpis = Palūkanų išlaidos

Pavyzdžiui, įmonė pasiskolino 85 000 USD su 6,5% palūkanų norma. Kontrolierius kas ketvirtį skelbia finansines ataskaitas ir nori sužinoti palūkanų išlaidų už pastaruosius tris mėnesius sumą. Skaičiuojama taip:

85 000 USD Pagrindinis x, 065 Palūkanų norma x, 25 Laiko laikotarpis

= 1 381,25 USD palūkanų išlaidos

Paskaičiavus palūkanų sąnaudas, paskolos gavėjas paprastai įrašo kaip sukauptą įsipareigojimą. Įrašas yra palūkanų išlaidų debetas (išlaidų sąskaita) ir kreditas sukauptiems įsipareigojimams (įsipareigojimų sąskaita). Kredito davėjui galiausiai išsiunčiant sąskaitą už išlaidas, kreditas perkeliamas į mokėtinų sumų sąskaitą, kuri yra kita įsipareigojimų sąskaita. Sumokėjus palūkanas, iš mokėtinos sąskaitos nurašoma suma, kad suma būtų pašalinta, ir grynųjų pinigų sąskaita įskaitoma, kad būtų parodytos lėšos.