Finansai

Pagamintų prekių savikaina

Pagamintų prekių savikaina naudojama apskaičiuoti visų per ataskaitinį laikotarpį pagamintų prekių savikainą. Pagal šį grafiką apskaičiuota bendra suma naudojama apskaičiuojant ataskaitinio laikotarpio parduotų prekių kainą. Šie tvarkaraštyje paprastai yra šie eilutės elementai:

Pradedama žaliavų inventorizacija

+ Pirktų žaliavų kaina

- užbaigti žaliavų atsargų balansą

= Panaudotos žaliavos

+ Tiesioginės darbo sąnaudos

+ Gamybos pridėtinės išlaidos

= Bendros gamybos išlaidos

+/- Proceso darbo metu atsargų pokytis

= Pagamintų prekių savikaina

Tada ši informacija naudojama apskaičiuojant parduotų prekių savikainą taip apskaičiuojant papildomai:

Pradžia gatavų prekių inventorius

+ Pagamintų prekių savikaina

- baigti gatavų prekių inventorių

= Parduotų prekių kaina

Tada parduotų prekių savikaina rodoma atskaitingo ūkio subjekto pelno (nuostolių) ataskaitoje, kur ji atimama iš pardavimo, kad būtų nustatytas bendrasis pelnas. Šio skaičiavimo galima išvengti, kai įmonė naudoja standartines sąnaudas. Jei taip, kiekvieno parduodamo vieneto standartinė kaina sumuojama, kad gautų parduotų prekių kainą.