Finansai

Biudžeto ataskaita

Biudžeto ataskaita yra faktinių verslo rezultatų palyginimas su iš anksto nustatytu biudžetu. Ši ataskaita išduodama visiems, atsakingiems už pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kuri paprastai reiškia skyriaus vadovus. Biudžeto ataskaita naudojama norint nustatyti, kurie išlaidų lygiai yra per aukšti, kad būtų galima imtis veiksmų siekiant sumažinti išlaidų lygį iki numatytos sumos. Ši ataskaita yra viena iš dažniausiai naudojamų priemonių palaikant verslo finansinių rezultatų kontrolę.

Pakeista pajamų ataskaita gali būti naudojama kaip biudžeto ataskaita. Šiame formate yra papildomas stulpelis, kuriame nurodoma kiekvieno eilutės elemento biudžetinė suma, o trečiame stulpelyje apskaičiuojamas faktinių ir biudžetinių rezultatų dispersija.