Finansai

Apyvartinio kapitalo santykis

Apyvartinio kapitalo rodiklis yra likvidumo matas, atskleidžiantis, ar įmonė gali sumokėti savo įsipareigojimus. Šis santykis yra santykinis ūkio subjekto trumpalaikio turto ir jo trumpalaikių įsipareigojimų santykis ir parodo verslo galimybę atsiskaityti už einamuosius įsipareigojimus trumpuoju turtu. Mažesnis nei 1,0 apyvartinio kapitalo rodiklis yra tvirtas rodiklis, rodantis, kad ateityje kils likvidumo problemų, o santykis, esantis netoli 2,0, laikomas geru trumpalaikiu likvidumu.

Norėdami apskaičiuoti apyvartinio kapitalo santykį, padalykite visą trumpalaikį turtą iš visų trumpalaikių įsipareigojimų. Formulė yra:

Trumpalaikis turtas ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai = apyvartinio kapitalo santykis

Apyvartinio kapitalo santykio pavyzdys

Potencialų pirkėją domina dabartinė „Beemer Designs“ prekybos tinklo, prekiaujančio papildomais BMW automobilių produktais, finansinė būklė. Ji gauna šią informaciją apie įmonę per pastaruosius trejus metus: